Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η εταιρεία ΠΥΡΟ-ΛΥΣΕΙΣ, υποστηρίζοντας με γνώση και επίγνωση το Δίκτυο Ασφαλούς Πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελούμε απλά μια εμπορική εταιρεία, εντασσόμαστε στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ Η.Α.Ε.S
Στόχος μας είναι η ασφαλής και μακροχρόνια λειτουργία των συστημάτων που εγκαθίστανται και ελέγχονται περιοδικά, βάσει των τελευταίων Νομοθετημένων Πυροσβεστικών Διατάξεων που αναφέρονται στην πιστοποίηση της λήψης των αναγκαίων πυροσβεστικών μέτρων σε κτίρια και επιχειρήσεις.