Περιγραφή

Πυροσβεστήρας Tύπου Φλασκί 1Κg Ξηράς Σκόνης ABC 85% (συνοδεύεται από ειδική πλαστική βάση).
Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα και σκάφη.
Ιδανικός για δώρο.