Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 9Lt

ABF – “Wet Chemical” με αυτόματο πιστοποιημένο CE Κλείστρο με ασφαλιστικό και με θέση για πυροκροτητή ¼” (δεν περιλαμβάνεται)
Δοχείο με πλαστική εσωτερική επικάλυψη