Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο
Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου
Κατάλληλος για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έως 90KV
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση