Πυροσβεστήρας Ανοξείδωτος 6Kg, με Μονόραφο Δοχείο
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση