Πυροσβεστήρας CO2, 5Kg, Με λάστιχο με Χοάνη

Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση