Πυροσβεστήρας CO2 5Kg Αλουμινίου με Λάστιχο με Χοάνη και Ξύλινη Λαβή

Αντιμαγνητικός

Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση