Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής Ξηράς Σκόνης 50Kg ABC 40%, με Βαλβίδα Πλήρωσης Προωθητικού, Μαστό με μία Βάνα Ανοξείδωτη ¾” σε Ειδική Συσκευασία.

Συνοδεύεται με Ανεξάρτητη από το Δοχείο Βάση, με Χερούλια μεταφοράς – τοποθέτησης και με υποστήριγμα για την Ασφαλέστερη Εγκατάσταση του Πυροσβεστήρα.