Περιγραφή

Πυροσβεστήρας 4Kg Ξηράς Σκόνης με Μονόραφο Δοχείο Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση.