Πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Δοχείο Μονόραφο
Με Κλείστρο Μεσαίο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση