Πυροσβεστήρας 2Lt F Class Solution – Wet Chemical INOX με Μονόραφο Δοχείο

Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση.