Πυροσβεστήρας CO2, 2Kg
Έξοδος από μπροστά
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση