Πυροσβεστήρας 2Kg με Μονόραφο Δοχείο
Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση