Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής Ξηράς Σκόνης 25Kg ABC 40%, με βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, μαστό με Βάνα Ανοξείδωτη 3/4” σε ειδική συσκευασία

Συνοδεύεται από ανεξάρτητη από το δοχείο βάση με χερούλι μεταφοράς- τοποθέτησης και με υποστήριγμα για την ασφαλέστερη εγκατάσταση του πυροσβεστήρα