Πυροσβεστήρας Ανοξείδωτος 1Kg με Μονόραφο Δοχείο.
Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.