Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής

ABF – “Wet Chemical” με αυτόματο πιστοποιημένο CE Κλείστρο με ασφαλιστικό και με θέση για πυροκροτητή ¼” (δεν περιλαμβάνεται)

Χωρητικότητα δοχείου 11-16Lt.
Δοχείο με πλαστική εσωτερική επικάλυψη