Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 15Lt ABF – Wet Chemical με μονόραφο δοχείο με αυτόματο πνευματικό κλείστρο, (Indirect, ILP), με ασφαλιστικό, ενεργοποίηση με Θερμοευαίσθητο Εύτηκτο Σωλήνα Γραμμικής Ανίχνευσης Θερμότητας.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΟΥ:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 190mm HEIGHT: 795 ± 2mm