Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο
Με Κλείστρο Inox
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση