Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο
Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Mανομέτρου
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση