Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12Kg, με Μονόραφο Δοχείο και Αυτόματo Κλείστρο με ασφαλιστικό και με Θέση για Πυροκροτητή ¼” (δεν περιλαμβάνεται)
Πιστοποιημένος κατά CE