Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς Σκόνης 6Kg ABC 40%

Πιστοποιημένος κατά CE