Πυροσβεστήρας Ανοξείδωτος 6lt, με Δοχείο Μονόραφο
Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου
Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση