Πλαστική Πυροσβεστική Φωλιά (PVC),με Πόρτα Διάφανη Ασφαλούς Θραύσης,
Υποδοχή για Κρουνό και με Σχάρα Προστασίας για Τοποθέτηση Μάνικας
Πιστοποιημένη Κατά EN671-2:2001 (UNI45)
Διατίθεται Ανταλλακτικό Τζάμι για τη στγκεκριμένη Φωλιά
Διαστάσεις: (ύψος x πλάτος x βάθος): 520 x 450 x 195 mm