Πλαστική Πυροσβεστική Φωλιά (PVC)
Υποδοχή για Κρουνό και με Σχάρα Προστασίας για Τοποθέτηση Μάνικας
Πιστοποιημένη Κατά EN671-2:2001 (UNI45)
Διαστάσεις: (ύψος x πλάτος x βάθος): 520 x 450 x 195 mm