Αρχική/Προϊόντα/Συστήματα Κατάσβεσης
Products %1$from% - 4 from 4. Products on page %2$select_form%
 • Οι Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ είναι καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα για κατάσβεση ολικής κατάκλισης σε κλειστούς χώρους. Το υλικό κατάσβεσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεί υποκατάστατο του αερίου Halon καθώς και άλλων υλικών κατάσβεσης. Ένα Σύστημα με Γεννήτριες Αερολύματος προορίζεται για κατάσβεση πυρκαγιών τύπου Α (Στερεών Επιφανειών), Β (Υγρών) και Γ (Αερίων) και εμποδίζει την εκ νέου ανάφλεξη (προκαλεί αδρανοποίηση) για πυρκαγιές τύπου Ε δεδομένου ότι οι τελευταίες είναι εντός ορισμένου χώρου. Η σειρά γεννητριών αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ στοχεύει κατά κύριο λόγο στην προστασία χώρων καθορισμένων και κλειστών ώστε να καθίσταται δυνατή η παραμονή της απαιτούμενης ποσότητας αερολύματος για ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα με σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσματικής κατάσβεσης. Το υλικό που εμπεριέχεται στη Γεννήτρια Αερολύματος καθορίζει την συγκέντρωση του κατασβεστικού υλικού, η οποία απαιτείται για κάθε τύπο πυρκαγιάς δεδομένου του όγκου που πρέπει να προστατευτεί. Το αερόλυμα δημιουργείται στο εσωτερικό του δοχείου μέσω της καύσης του υλικού που περιέχει, το οποίο ψύχεται από μια ειδικού τύπου φλόγα που εκτοξεύεται από μια ειδικά σχεδιασμένη έξοδο και απορροφά τη θερμότητα. Το αερόλυμα δημιουργείται επιτόπου μέσω της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα σε ένα δοχείο που δεν βρίσκεται υπό πίεση, παράγοντας μικροσωματίδια αδρανούς ξηράς κόνεως η οποία σβήνει τη φωτιά με φυσικά αλλά και χημικά μέσα. Όταν μια πυρκαγιά ανιχνεύεται, οι αισθητήρες πυρανίχνευσης μεταδίδουν ένα ηλεκτρικό σήμα στην μονάδα του Αερολύματος, η οποία με τη σειρά της, ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό αναφλεκτήρα. Κατόπιν, απελευθερώνεται το υλικό κατάσβεσης σε μορφή αερολύματος, το οποίο κατακλύζει (ολικά) τον χώρο, σβήνοντας με τον συγκεκριμένο τρόπο την πυρκαγιά. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Έχει εγκριθεί ως εναλλακτική λύση κατά του Halon για χώρους όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι • Δεν καταστρέφει το όζον • Φιλικό προς το περιβάλλον • Μη τοξικό • Υψηλή αποδοτικότητα • Δοχεία που δεν είναι υπό πίεση • Δεν απαιτούνται σωληνώσεις ή ακροφύσια • Δεν απαιτείται σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης • Αποτελεσματικό ακόμα και σε μικρές ποσότητες • Δεν χρήζει συντήρησης • Βολικό-Ασφαλές-Απλό • Οικονομικό • Ενδείκνυται για φωτιές τύπου A (Επιφανείας)-B-C-E Ολικής Κατάκλισης • Εισηγμένο στον κατάλογο EPA-SNAP ως αερόλυμα σκόνης A (SFE) • Σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί τα πρότυπα NFPA 2010 και PrEN15276 Υπεύθυνη επιλογή προς το Περιβάλλον Προϊόν: – Μη διαβρωτικό – Μη τοξικό – Μη επιβλαβές ή ερεθιστικό – Χωρίς μεταλλαξιογόνες επιδράσεις στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο – Δεν βλάπτει το όζον (GWP) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ UL & EN ISO 9094-1/2
 • To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο. Κατά τη χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή (σε αντίθεση με το νερό ή την ξηρά σκόνη, όπου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους προκαλεί φθορές), είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο. Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους. Επειδή προκαλεί ασφυξία αντενδεικνύεται η χρήση του σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα. Η τρισδιάστατη δράση του Διοξειδίου του Άνθρακα σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει πυρκαγιές, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η γρήγορη κίνηση του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύει σε οποιοδήποτε εμπόδιο διαμέσου κάποιου ανοίγματος και να φτάνει σε μη προσπελάσιμα και κρυφά σημεία. To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι ένα σταθερό εμπορικό προϊόν με πολλές άλλες χρήσεις και είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα και ο αυτόματος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μηχανικά και πνευματικά ή ηλεκτρονικά ή από τον συνδυασμό αυτών σε συνάρτηση με τις οποιασδήποτε συνθήκες. Το Διοξείδιο του Άνθρακα αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου σε χαλύβδινες φιάλες. Η πίεση μεταβάλλεται με την θερμοκρασία και στους 21ºC είναι περίπου 59 bar. Mπορεί να κατασκευαστεί πολλαπλή συστοιχία φιαλών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συστήματα ενός ή πολλαπλών Κυλίνδρων εφαρμόζονται ανάλογα με τον όγκο των υπό προστασία χώρων. Σε ένα Σύστημα πολλαπλών Κυλίνδρων, η Φιάλη “Πιλότου” χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των κυλίνδρων του συστήματος. Η Φιάλη “Πιλότου” ενεργοποιείται αυτόματα με χρήση του πυροκροτητή ο οποίος πυροδοτείται από τον Πινάκα Πυρανίχνευσης-Κατάσβεσης του Συστήματος. Ο Πινάκας δέχεται εντολή από Σύστημα Ανίχνευσης αποτελούμενο από ζεύγη Ανιχνευτών Θερμότητας και Ανιχνευτών Καπνού. Χειροκίνητα ενεργοποιείται είτε ωθώντας το έμβολο του Κλείστρου είτε από Απομακρυσμένο Κομβίο Χειροκίνητης Ενεργοποίησης. Το Κλείστρο της Φιάλης “Πιλότου” συνδέεται μέσω Εύκαμπτου EPDM Σωλήνα Υψηλής Πίεσης με το Κλείστρο του 1ου κυλίνδρου του συστήματος. Επί της ουσίας, όταν ενεργοποιείται η Φιάλη “Πιλότος” το προωθητικό Αέριο ενεργοποιεί πνευματικά τα Κλείστρα των κυρίων Φιαλών Διοξειδίου του Συστήματος (τα Κλείστρα των κυρίων Φιαλών του Συστήματος συνδέονται με Εύκαμπτων EPDM Σωλήνων Υψηλής Πίεσης). Μόλις ενεργοποιηθούν οι κύριες Φιάλες του Συστήματος το Κατασβεστικό Υλικό προωθείται μέσω Εύκαμπτων EPDM Σωλήνων Υψηλής Πίεσης στον Συλλέκτη του Συστήματος από όπου οδηγείται σε Εκτοξευτήρες Ολικής Κατάκλισης ή Τοπικής Εφαρμογής. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Κύλινδροι • Πιστοποιημένοι Κύλινδροι Διοξειδίου του Άνθρακα 16Lt(12Kg), 40Lt(30Kg), 50Lt(35Kg), 67.5Lt(45Kg), 67.5Lt(50Kg), 80Lt(60Kg) με Κλείστρο Αυτόματης, Χειροκίνητης ή Πνευματικής Ενεργοποίησης, Δίσκο Προστασίας και Βάσεις Βαρέως Τύπου. • Πιστοποιημένη Φιάλη «Πιλότου» 3Lt (2Kg) με Κλείστρο Αυτόματης, Χειροκίνητης ή Πνευματικής Ενεργοποίησης και Βάση Βαρέως Τύπου. Εξαρτήματα Συλλέκτη – Σωλήνα Συλλέκτη Διατομής από 1¼” έως 3” – Ταφ Συλλέκτη Διατομής από 1¼” έως 3” – Τάπα Συλλέκτη μεγέθους από 1¼” έως 3” – Συστολή Συλλέκτη Διατομής ¼” => ¾”, 2” =>1”, 2½” =>1½”, 3”=>2”. – Ανεπίστροφη Βαλβίδα ¾”. Εύκαμπτοι Σωλήνες EPDM • Εύκαμπτος Σωλήνας EPDM Υψηλής Πίεσης σύνδεσης Φιάλης ”Πιλότου” με το Κλείστρο του πρώτου Κυλίδρου Συστήματος πολλαπλών Κυλίνδρων • Εύκαμπτος Σωλήνας EPDM Υψηλής Πίεσης σύνδεσης Κυλίνδρων Συστήματος πολλαπλών Κυλίνδρων • Εύκαμπτος Σωλήνας EPDM Υψηλής Πίεσης σύνδεσης Κυλίνδρων Συστήματος με Ανεπίστροφη Βαλβίδα Συλλέκτη • Εύκαμπτος Σωλήνας EPDM Υψηλής Πίεσης σύνδεσης Κυλίνδρου Συστήματος ενός Κυλίνδρου με Δίκτυο Εκτοξευτήρων Λοιπά Εξαρτήματα – Μαστός (3/8” – 3/8” – για τη σύνδεση Εύκαμπτων EPDM Σωλήνων στα Κλείστρα των Κυλίνδρων του Συστήματος – Τάπα 3/8” για Σφράγιση Εξόδου του Κλείστρου της Φιάλης Πιλότου και του τελευταίου Κυλίνδρου του Συστήματος – Εκτοξευτήρες Τοπικής Εφαρμογής – Εκτοξευτήρες Ολικής Κατάκλισης Πυρανίχνευση • Πιστοποιημένος Πινάκας τεσσάρων ζωνών • Οπτικό-Ακουστική Σειρήνα • Κομβίο Χειροκίνητης Ενεργοποίησης Συστήματος • Κομβίο Ακύρωσης Κατάσβεσης • Ανιχνευτές Θερμότητας (Θερμικού Ορίου ή Θερμοδιαφορικούς) • Ανιχνευτές Καπνού • Πινακίδα STOP GAS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 9809 – 1 ΕΝ 1964 – 1, π 99/36/ΕC CE ΦΙΑΛΗΣ ΠΙΛΟΤΟΥ 97/23/ΕC (TUV) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΑ 300 bar ΑΠΟ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. CE ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ (BV) CE 0062
 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  – Αντικαθιστά το Halon
  – Γρήγορη κατάσβεση
  – Υψηλή αποδοτικότητα, χαμηλή συγκέντρωση κατασβεστικού υλικού (7,5%)
  – Χαμηλή πίεση αποθήκευσης (25 bar ή 42 bar) και αθόρυβες εκτονώσεις
  – Απαιτεί ελάχιστο χώρο αποθήκευσης
  – Δεν αφήνει κατάλοιπα μετά την εφαρμογή
  – Ηλεκτρικά μη-αγώγιμο
  – Δεν επηρεάζει το όζον
  – Έγκριση από: ISO 14520,UNE 23572,NFPA 2001 και EPA SNAP listed

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  – Δωμάτια ελέγχου
  – Δωμάτια υπολογιστών
  – Αρχεία, βιβλιοθήκες
  – Σταθμοί τηλεπικοινωνιών
  – Εργαστήρια, πετροχημικές εγκαταστάσεις, μουσεία, εκθέσεις τέχνης κλπ.
 • Βασικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα του συστήματος MOBIAK DIAS®:
  • Μεγάλο εύρος μεγεθών (6lt έως 35lt, με μία μόνο φιάλη)
  • Αυτόματη ενεργοποίηση, χωρίς σωλήνα υπό πίεση ή συρματόσχοινο, αλλά με καλώδιο γραμμικής ανίχνευσης (UL certified – 10 χρόνια χρόνος ζωής)
  • Επιλογή για χρονοκαθυστέρηση (από τη στιγμή ανίχνευσης έως την κατάσβεση), δυνατότητα ακύρωσης κατάσβεσης
  • Πολλαπλές επιλογές χειροκίνητης ενεργοποίησης (απομακρυσμένη μηχανική/ηλεκτρική, από κλείστρο φιάλης, από πίνακα συστήματος)
  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
  • Εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές
  • Άμεσοι χρόνοι παράδοσης (εμφιάλωση στις εγκαταστάσεις μας στα Χανιά, διατήρηση μεγάλου στοκ σε όλα τα κέντρα Διανομής)